Mreža Crnjanski na Fejsbuku

Bibliografija dela Miloša Crnjanskog

Originalna dela

Posebna izdanja

(izvor bibliografije: sajt Zadužbine Miloš Crnjanski)

1918.
 • MASKA. Poetička komedija. Zagreb, Društvo hrvatskih književnika, 1918.
1919.
 • LIRIKA ITAKE, Beograd, S. B. Cvijanović, 1919.
 • SVETA VOJVODINA, Beograd, S. B. Cvijanović, b. g. (1919).
1920.
 • PRIČE O MUŠKOM, Beograd, S. B. Cvijanović, 1920.
1921.
 • DNEVNIK O ČARNOJEVIĆU. Roman. Beograd, Sveslovenska knjižarnica M. J. Stefanovića i druga, 1921.
1923.
 • ANTOLOGIJA KINESKE LIRIKE. Odabrao Miloš Crnjanski. Beograd, Izdavačka knjižarnica Napredak, 1923.
1927.
 • NAŠE PLAŽE NA JADRANU. Beograd, Jadranska straža. Glavni odbor u beogradu. Ljubljana, Jugoslovenska tiskarna, 1927.
1928.
 • BOKA KOTORSKA – DER GOLF VON KOTOR. Beograd, Jadranska straža , št. Jugoslovenska tiskarna v Ljubljani, 1928.
 • LES BOUCHES DE KOTOR (THE GULF OF KOTOR), Beograd, Jadranska straža, št. Jugoslovenska tiskarna v Ljubljani, 1928.
 • PESME STAROG JAPANA. Antologija. Odabrao Miloš Crnjanski. Beograd-Sarajevo, Izdavačka knjižarnica Napredak, 1928.
1929.
 • SEOBE. Roman. Beograd, Knjižara Gece Kona, 1929.
1930.
 • LJUBAV U TOSKANI. Beograd, Knjižarnica Gece Kona, 1930.
 • SABRANA DELA. Knj. 1-2. Predgovor: Književno delo Miloša Crnjanskog (napisao) Milan Bogdanović. Beograd, Narodna prosveta, b. g. (1930).
1931.
 • KNJIGA O NEMAČKOJ I. Beograd, Knjižarnica Gece Kona, 1931.
1934.
 • SVETI SAVA. Beograd, Zadruga Profesorskog društva, 1934.
1936.
 • BELGRADE par Miloš Crnjanski. Belgrade, Bureau central de presse.
1936.
 • LUDVIG EMIL: MUSOLINI. Razgovori. Sa deset slika. Preveo Miloš Crnjanski, Beograd, Narodno delo, št. Tipofizija, Zagreb, b. g. (1936)
1954.
 • ODABRANI STIHOVI. Paris, D. R. Aćimović, 1954.
1956.
 • SEOBE. DNEVNIK O ČARNOJEVIĆU. Beleška o piscu od Riste Tošovića. Subotica, Minerva, 1956.
1958.
 • KONAK. Drama i komedija o ubistvu Aleksandra Obrenovića i kraljice Drage u pet slika. Crtež autora: Olivera Mitrašinović, korice Stevan Vujkov. - Subotica-Beograd, Minerva, 1956.
1959.
 • ITAKA I KOMENTARI. Pogovor (napisao) Tanasije Mladenović. Beograd, Prosveta, 1959.
1962.
 • LAMENT NAD BEOGRADOM. Johannesburg, Ggaramond, 1962.
 • SEOBE I DRUGA KNJIGA SEOBA I-II. Beograd, Srpska književnazadruga, št. Kultura, 1962.
1965.
 • LIRIKA. PROZA. ESEJI. Izbor i predgovor: pesnički put Miloša Crnjanskog, (napisao) Živorad Stojković. Novi Sad – Beograd. Matica srpska – Srpska književna zadruga, 1965.
 • SERBIA. SEOBE. LAMENT NAD BEOGRADOM. Priredio Živorad Stojković. Novi Sad – Beograd, Matica srpska – Srpska književna zadruga, 1965.
 • TRI POEME. (Vinjetu na koricama izradio Stojan Ćelić). Beograd, Prosveta , 1965.
1966.

  Sabrana dela I-X.

 • SEOBE I-III. Priredili Roksanda Njeguš i Stevan Raičković. (Predgovor) Nikola Milošević: „Filozofska dimenzija književnih dela Miloša Crnjanskog“. Beograd – Novi Sad – Zagreb – Sarajevo. Prosveta – Matica srpska – Mladost – Svjetlost, št. Grafičko preduzeće „Slobodan Jović“, Beograd, 1966.
 • POEZIJA. LIRIKA ITAKE.KOMENTARI. ANTOLOGIJA KINESKE LIRIKE. PESME STAROG JAPANA. LAMENT NAD BEOGRADOM. Priredili Roksanda Njeguš i Stevan Raičković. Beograd - Novi Sad – Zagreb – Sarajevo. Prosveta – Matica srpska – Mladost Svjetlost, št. Grafičko preduzeće „Slobodan Jović“, Beograd, 1966.
 • PROZA. Priredili Roksanda Njeguš i Stevan Raičković. Beograd - Novi Sad – Zagreb – Sarajevo. Prosveta – Matica srpska – Mladost - Svjetlost , št. Grafičko preduzeće „Slobodan Jović“, Beograd, 1966.
 • PUTOPISI. Priredili Roksanda Njeguš i Stevan Raičković. Beograd
 • - Novi Sad – Zagreb – Sarajevo. Prosveta – Matica srpska – Mladost - Svjetlost , št. Grafičko preduzeće „Slobodan Jović“, Beograd, 1966.
 • KOD HIPERBOREJACA I-II. Priredili Roksanda Njeguš i Stevan Raičković. Beograd – Novi Sad – Zagreb – Sarajevo. Prosveta – Matica srpska – Mladost – Svjetlost, št. Grafičko preduzeće „Slobodan Jović“, Beograd, 1966.
 • DRAME. MASKA. KONAK. TESLA. Priredili Roksanda Njeguš i Stevan Raičković. Beograd – Novi Sad – Zagreb – Sarajevo. Prosveta – Matica srpska – Mladost – Svjetlost, št. Grafičko preduzeće „Slobodan Jović“, Beograd, 1966.
 • ESEJI. Priredili Roksanda Njeguš i Stevan Raičković. Beograd – Novi Sad – Zagreb – Sarajevo. Prosveta – Maticasrspka – Mladost – Svjetlost, št. Grafičko preduzeće „Slobodan Jović“, Beograd, 1966.
1967.

  Izabrana dela 1-4.

 • PESME, PUTOPISI, ESEJI. Izbor, predgovor (Mirni čovek sa Sumatre) i napomene Petar Džadžić. Sarajevo – Zagreb – Beograd, Svjetlost –Naprijed – Prosveta, št. BIGZ, Beograd, 1967.
 • DNEVNIK O ČARNOJEVIĆU I DRUGE PROZE. Napomene Petar Džadžić. Sarajevo – Zagreb – Beograd, Svjetlost –Naprijed – Prosveta, št. BIGZ, Beograd, 1967.
 • SEOBE I-II. Napomene Petar Džadžić. Sarajevo – Zagreb – Beograd, Svjetlost –Naprijed – Prosveta, št. BIGZ, Beograd, 1967.
1968.
 • Lirika. Izbor i predgovor Ž. Stojković. Beograd, Prosveta, št. Graf. preduzeće „Srbija“, 1968.
1970.
 • KAP ŠPANSKE KRVI. – Beograd, Nolit, 1970.
1971.
 • ROMAN O LONDONU. Beograd, Nolit, 1971.
1972.
 • IZABRANA DELA. Knjiga 1-2. Priredio i predgovor napisao Živorad Stojković. Novi Sad – Beograd, Matica srpska - Srpska književna zadruga , 1972. Knj. 1: Lirika. Proza. Eseji. Predgovor; Knj. 2: Serbia. Seobe. Lament nad Beogradom.
 • ODABRANI STIHOVI. Izbor pesama za antologiju izvršio Miloš Crnjanski. Beograd, Nolit, 1972 (Beograd, Kultura).
1973.
 • PRIČE O MUŠKOM. SUZNI KROKODIL. MASKA. Izabrao i Pogovor napisao Uglješa Krstić. Beograd, BIGZ, 1973.
 • STRAŽILOVO. Predgovor napisao Nikola Milošević, ilustracije Zorana Jovanovića, Čačak, Disovo proleće, 1973 (Beograd, „Slobodan Jović).

Crnjanski pod reflektorima

Povežimo se