Mreža Crnjanski na Fejsbuku

Dnevnik o Čarnojeviću

Prvo izdanje: Miloš Crnjanski, Dnevnik o Čarnojeviću, Sveslovenska knjižarnica M. J. Stefanović i drug, Biblioteka Albatros / M. J. Stefanović i drug, sv. 1, Beograd, 1921.

Kritičko izdanje: Miloš Crnjanski, Pripovedna proza, priredio Novica Petković, edicija Dela Miloša Crnjanskog, tom 2, knjiga 5-7, Zadužbina Miloša Crnjanskog, BIGZ, Srpska književna zadruga, Lausanne, L’Age d’ Homme, Beograd, 1996.

Poslednje izdanje: Miloš Crnjanski, Sveti Sava / Dnevnik o Čarnojeviću / Pripovedna proza, “Štampar Makarije”, Beograd, Oktoih, Podgorica, 2008.

Ukupan broj izdanja na srpskom jeziku (prema elektronskom registru NBS): 24.

Novica Milić, „Zarez Crnjanskoga (2): Estetika zapete“

(Izvor: zbornik radova Miloš Crnjanski – teorijsko estetički pristup književnom delu, ur. Milosav Šutić, Institut za književnost i umetnost, Beograd, 1996)

U tekstu se ideja o monogramu kao o neposrednoj, refleksivnim jezikom nesaopštivoj, jedinstvenoj estetskoj vrednosti, ideja o monogramu kao o neredu, reprezentuje fenomenom disfunkcionalne, deregulativne interpunkcije u Crnjanskovom delu, zahvaljujući kojoj se i poredak reči uspostavlja kao dinamičan, nesvodiv, smisao obogaćuje, a čitanje iznova osvrhovljuje.

Ključne reči: zapeta, monogram, estetska vrednost, smisao, čitanje

Preuzmite rad: Milic.pdf

Gojko Tešić, “Slučaj Dnevnika o Čarnojeviću Miloša Crnjanskog”

(Izvor: Otkrovenje srpske avangarde, Institut za književnost i umetnost, Čigoja, Beogad, 2005.)

U tekstu, koji ima obrise detektivske priče, ispituju se kontraverze oko izdanja Dnevnika o Čarnojeviću: istorijat nastanka prvog Crnjanskovog romana, skraćivanje rukopisa, sudbina nestalih fragmenata.

Ključne reči: Vinaver, Kašanin, Vladimir Ćorović, Matica srpska

Napomena: U skeniranoj verziji teksta, usled želje da pdf. fajl bude što kraći, nisu uključene fotografije koje su sastavni deo teksta a nalaze se u Tešićevoj knjizi

Preuzmite rad: tesic.pdf

Bojana Stojanović Pantović, “Identitet i sumatraizam: jedno drugačije čitanje Dnevnika o Čarnojeviću”

(Izvor: Rasponi modernizma, Akademska knjiga, Novi Sad, 2011.)

U tekstu se iz rodne perspektive analizira odnos između Petra Rajića i Čarnojevića u kontekstu odnosa likova Sinklera i Demijana iz Heseovog romana Demijan.

Ključne reči: dnevnik, Rajić, Čarnojević, pol, Demijan, Hese

Preuzmite rad: pantovic.pdf

Ala Tatarenko, ”Tri zumbula u prozoru: u potrazi za junakom Dnevnika o Čarnojeviću”

(Izvor: U začaranom trouglu: Crnjanski – Kiš – Pekić, Matična biblioteka Zaječar, Zaječar, 2008.)

Tekst Ale Tatarenko je organizavan kroz tri traganja u Dnevniku o Čarnojeviću: to su traganje za imenom junaka, za strukturom romana i najzad traganje za piscem, koje obuhvata analizu Dnevnika iz ugla njegovih drugih dela.

Ključne reči: ime junaka, boje, godišnja doba, intertekstualnost, Flober, Novembar, Dnevnik o Čarnojeviću

Preuzmite rad: tatarenko.pdf

Crnjanski pod reflektorima

Povežimo se