Mreža Crnjanski na Fejsbuku

Kod Hiperborejaca

Prvo izdanje: Miloš Crnjanski, Kod Hiperborejaca 1-2, Sabrana dela Miloša Crnjanskog, knjiga 7 – 8. Prosveta, Beograd, Matica srpska Novi Sad, Mladost, Zagreb, Svjetlost, Sarajevo, 1966.

Kritičko izdanje: Miloš Crnjanski, Kod Hiperborejaca, priredio Nikola Bertolino, edicija Dela Miloša Crnjanskog, tom 6, knjiga 11, Zadužbina Miloša Crnjanskog, BIGZ, Srpska književna zadruga, Lausanne, L’Age d’ Homme, Beograd, 1993.

Poslednje izdanje: Miloš Crnjanski, Kod Hiperborejaca 1-2, “Štampar Makarije”, Beograd, Oktoih, Podgorica, 2008.

Ana Gvozdenović, ,,Kod Hiperborejaca, ili u svetu metamorfoza”

(Izvor: Ana Gvozdenović, Oblaci, školjke i trave, Narodna biblioteka ,,Stefan Prvovenčani”, Kraljevo, 2009)

U tekstu se analizira žanrovska priroda Crnjanskovog romana Kod Hiperborejaca u kontekstu odnosa između romana i autobiografije. Posebna pažnja se takođe, poklanja i fenomenu sećanja, kao i metaforama pozorišta i mišolovke.

Ključne reči: žanr, simularni roman, autobiografija, sećanje

Preuzmite rad: Gvozdenovic.pdf

Crnjanski pod reflektorima

Povežimo se