Mreža Crnjanski na Fejsbuku

Seobe

Prvo izdanje: Miloš Crnjanski, Seobe, G. Kon, Beograd, 1929.

Kritičko izdanje: Miloš Crnjanski, Seobe, priredio Dušan Ivanić, edicija Dela Miloša Crnjanskog, tom 3, knjiga 8, Zadužbina Miloša Crnjanskog, Beograd, 1996.

Poslednje izdanje: Miloš Crnjanski, Seobe, Gutenbergova galaksija, Obrenovac, 2009.

Ukupan broj izdanja na srpskom jeziku (prema elektronskom registru NBS): 37.

Crnjanski pod reflektorima

Povežimo se