Mreža Crnjanski na Fejsbuku
  • Dnevnik o Čarnojeviću - Miloš Crnjanski
  • Miloš Crnjanski govori svoju poeziju
  • Pratite Mrežu Crnjanski na Fejsbuku
  • Početak prevoda Romana o Londonu na engleski jezik iz pera Miloša Crnjanskog

Šta je “Mreža Crnjanski”

Mrеža Crnjanski je baza podataka koja sadrži osnovne informacije o životu i radu Miloša Crnjanskog, kao i biblioteku izabranih tekstova o ovim piscu, pre svega akademske, ali i publicističke provinijencije.

Detaljnije

Newsletter

Citat nedelje

"Mi sad znamo šta je, posle, sa Isakovičima, u Rosiji, bilo, kako se u Rosiji proveo, i kako je završio. To je čudna i neverovatna priča. "
(„Druga knjiga Seoba“)


AudioMiloš Crnjanski - Lament nad Beogradom

Crnjanski pod reflektorima

Povežimo se

Knjiga meseca

Crnjanski Megalopolis

Knjiga Crnjanski Megalopolis je nastala kao prоširena i promenjena verzija doktorske disertacije pod nazivom Slike evropskih metropola u prozi Miloša Crnjanskog u kojoj se nalaze analize slika Beča, Pariza, Budimpešte, Berlina, Madrida, Štokholma, Rima i Londona, onako kako ih je Crnjanski video u svojoj prozi.

Detaljnije